Företag behöver anställa människor med nya synsätt för att kunna utvecklas. Morgondagens genier behöver integreras i dagens företag för att kunna göra dem framgångsrika.

Det är därför The Scape Bay finns.

Sedan 2013 har vi hjälpt företag att utvecklas genom att låta unga genier utanför arbetsmarknaden skapa värde i befintliga verksamheter – till ömsesidig utveckling.

Aktuella projekt:

  • The Scape Bay bidrar med resurser i till InfoCaption i utvecklingen av deras produkt för delning av kunskap i verksamheter.
  • Game2Construct - smart visualisering av flöden i byggprojekt, långt innan byggena startar.
  • DigsPanel - smart övervakning av fastigheter med enkla medel och konsumentteknik.

Copyright The Scape Bay AB