Bakgrund

Centralt förkonceptet med The Scape Bay är ledorden öppenhet, hållbarhet, nyfikenhet och integration. Våren 2018 sökte tre aspekter av projektet medel från Vinnova - samtliga projekt avslogs. Men vi hänger inte läpp för det utan fortsätter projektet på de sätt vi finner vägar till. Dock investerade vi ansenlig tid och visst kapital i ansökningarna varför vi gör dem tillgängliga här för andra att inspireras av, förbättra eller på annat sätt dra nytta av. Låt oss gärna veta hur det går : )

Konceptet har tre delar. TIll vänster hur man tar människor från utanförskap in i en produktiv miljö. Kommunens ansökan nedan visar hur det är tänkt att fungera. I mittenrutan säkerställs att etablerade företag får nytta av nytänkandet, det var vad kunskapsföretaget the scape bay:s ansökan avsåg nedan samt slutligen moderbolaget New Norm Invest AB:s ansökan kring investering i normbrytande affärsidéer.

Nedan en film från initiativtagaren bakom The Scape Bay - Nils Erik Wallman, som beskriver hur det hela började.