Verksamhetens modell

Ur ett deltagarperspektiv bedrivs verksamheten utifrån en enkel modell där man går igenom ett projekt av personlig utveckling på 12-18 månader. Till sin hjälp har man samhällets insatser, sina meddeltagare, coacher och etablerade aktörer. Det handlar inte om att "passa in i arbetslivet" utan att först och främst hitta sin egen awesomness och därefter på ett ärligt och vettigt sätt söka använda denna för att skapa en bättre värld för sig själv och sin omgivning. Helst, men inte nödvändigtvis, i form av ett jobb, ett företag eller en förverkligad innovation.

Verksamhetens modell sett ur deltagarperspektivet. Från utanförskap till verksam i etablerat projekt inom15 månader.